صفحه نخست ارتباط با ما ورود اعضاسبوى دوست

کد خبر : 9632 | ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۱۰ خرداد , ۱۳۹۳

عمرى گذشت و راه نبردم به كـوى دوست          مجلس تمــــــــام گشت و نـــــديديــم روى دوست گــــلشن معطّــــــــر است سراپا ز بوى يار          گشتيم هــــركجــــــــــــــا، نشنيديــم بــوى دوست هر جا كه مى روى، ز رخ يار، روشن است           خفــــــــاش وار راه. . .

مبتلاى دوست

کد خبر : 9429 | ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۳ خرداد , ۱۳۹۳

بــــــــــاد صبا، گذر كنى ار در سراى دوست         بر گو كه: دوست سر ننهد جز به پاى دوست مــــــن ســــــر نمى نهم، مگر اندر قدوم يار          مـــن جان نمى دهم، مگر اندر هواى دوست كـــــــــردى دل مــــــــرا ز فراق رُخت،. . .

هواى وصال

کد خبر : 9384 | ۱:۰۸ ب.ظ | ۳۰ اردیبهشت , ۱۳۹۳

در پيچ و تــــــــاب گيسوى دلبر، ترانه است             دل بـــــــــــرده فدايى هر شاخ شانــــــه است جان در هــــــــواى ديدن رخسار ماه توست             در مسجد و كنيســــه نشستن بهانــــــه است در صيــــــــد عــــــارفان و ز هستى رميدگان            زلفت چـو دام و،. . .

خانه عشق

کد خبر : 9370 | ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۲۹ اردیبهشت , ۱۳۹۳

خــانه عشق است و منزلگاه عشّاق حزين است         پــــــايـــــــــــه آن بـرتر از دروازه عرشِ برين است ايـــــــن ســـرا، بارافكن مى‏خوردگان راه يار است         با پريشان حالى و مستى و بيهوشى قرين است از جهــــان هستى و ملك جهان بينى برون. . .

فتواى من

کد خبر : 9342 | ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۲۸ اردیبهشت , ۱۳۹۳

سر كوى تو، به جان تو قسم! جاى من است        به خـــــــــم زلف تو، در ميكده ماواى من است عارفانِ رخ تو جملــــــــــــــــه ظلومند و جهول        اين ظلومىّ و جهولى، سر و سوداى من است عاشـــق روى تو حسرت زده. . .

درياى عشق

کد خبر : 9303 | ۹:۵۸ ق.ظ | ۲۷ اردیبهشت , ۱۳۹۳

افسانه جهــــان، دل ديوانه من است      در شمع عشق سوخته، پروانه من است گيسوى يــار، دام دل عاشقان اوست     خــــــال سياه پشت لبش دانه من است غوغاى عـــــــاشقان، رخ غمّاز دلبران      راز و نيــــــــازها همـه، در خانه من است كوى نكـوى. . .

قبله محراب

کد خبر : 9248 | ۱:۵۴ ب.ظ | ۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۳

خــــــــم ابـــروى كجت قبله محــراب من است            تاب گيســوى تو خود، راز تب و تاب من است اهـــــــــــل دل را به نيايش، اگــر آدابى هست             يـــاد ديــــــــدار رُخ و موى تو، آداب من است آنچـــــــــه ديدم ز حـــريفان همه هشيارى. . .

سبوى عاشقان

کد خبر : 9215 | ۲:۰۵ ب.ظ | ۲۱ اردیبهشت , ۱۳۹۳

بــــــرخيز مطربا، كه طرب آرزوى ماست         چشم خــــرابِ يارِ وفــــــــــادار سوى ماست ديـــــوانگى عاشق خوبان، ز باده است          مستى عاشقـــــــــان خدا، از سبوى ماست مـــــــــــــا عاشقان، ز قله كـوه هدايتيم        روح الامين به “سدره” پى جستجوى ماست گلشن كنيد ميكــــــــــده را،. . .

ديدارِ يار

کد خبر : 9120 | ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۳

عشـــــــــــق نگـــار، سرِّ سويداى جان ماست         ما خاكســــــــار كــوى تو، تا در توان ماست با خلـــــــــــــديان بگو كه، شما و قصور خويش        آرام مـــــــا به ســـــــــايه سرو روان ماست فردوس و هــر چه هست در آن، قسمت رقيب         رنج و غمى. . .

مذهب رندان

کد خبر : 9092 | ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۱۴ اردیبهشت , ۱۳۹۳

آنكه دل بگسلد از هر دو جهان، درويش است            آنكـــــه بگــــذشت ز پيـــدا و نهان، درويش است خـــــــــرقه و خانقه از مذهب رندان دور است            آنكــــه دورى كند از ايــــــن و از آن، درويش است نيست درويش كــــــــــــه دارد كُلــه. . .

عاشق سوخته

کد خبر : 9065 | ۲:۱۶ ب.ظ | ۱۳ اردیبهشت , ۱۳۹۳

پــــــــرده بردار ز رخ، چهره‏گشا ناز بس است     عــــــاشق ســوخته را ديدن رويت هوس است دست از دامنت اى دوست، نخواهم برداشت     تا مــــــن دلشـده را يك رمق و يك نفس است همــــــــه خوبان برِ زيبايى‏ات اى مايه حُسن،     فى‏المثل،. . .

رخ خورشيد

کد خبر : 9030 | ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۳

عيب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است       ديده بگشاى كـــــه بينى همــه عالم طور است لاف كـــم زن كـــــــــه نبيند رخ خـورشيد جهان      چشــم خفــاش كـــــه از ديدن نــورى كور است يــــــــــا رب، ايــن پرده پندار كه در. . .

مكتب عشق

کد خبر : 8985 | ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۹ اردیبهشت , ۱۳۹۳

آنكه دامن مى زند بر آتش جانـــم، حبيب است       آنكـــه روز افزون نمـــايد درد من، آن خود طبيب است آنچه روح افزاست، جام باده از دست نگار است       نى مدرّس، نى مــربّى، نى‏حكيم و نى خطيب است سرّ عشقم، رمز. . .

سخن دل

کد خبر : 8939 | ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۳

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست          بيدلــــــــــى از دل تنگـــش پيداست نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن          ايــــن سخن، از دل سنگش پيداست از در صلح بــــــــــرون نـــــايد دوست           ديگـــــــر امـــــروز، ز جنگش پيداست مَى زده است، از رُخ سرخش پرسيد           مستـــى. . .

درگاهِ جمال

کد خبر : 8919 | ۹:۳۲ ق.ظ | ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۳

هــــر كجا پا بنهى حسن وى آنجا پيداست        هــــركجــــــــا سر بنهى سجده‏گه آن زيباست همـــــــه سرگشتـــــه آن زلف چليپاى ويند        در غم هجــر رُخش، اين همه شور و غوغاست جملــــه خوبــــان برِ حُسن تو سجود آوردند       اين چــه رنجى است. . .

دريا و سراب

کد خبر : 8891 | ۱۱:۴۰ ق.ظ | ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۳

  مــــا را رهـــــا كنيد در اين رنج بى‏حساب       بــــــــــا قلب پاره پاره و با سينه‏اى كباب  عمرى گذشت در غم هجران روى دوست      مــــــــــرغم درون آتش، و ماهى برون آب  حــــالى، نشد نصيبم از اين رنج و زندگى       پيــــرى. . .
تمامی حقوق اين وب سايت متعلق به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان می باشد